top of page
terrassekig 1.jpg
Julianelund 42 / Vejle
2018

Hovedideén for projektet har været at udnytte den smukke udsigt og det stærkt skrånende terræn, der findes på grunden, bedst muligt. Det har udmøntet sig i et spændende terrasserende hus i to plan med en parterre-etage, der er delvist indbygget i terrænet. En lang og massiv mur sikrer privatheden i boligen, og to tagskiver overdækker carporten og selve boligen. Et smalt lysbånd sidder mellem murværket og taget og giver en fornemmelse af lethed, som får skiverne til at ”svæve”. Om aftenen vil lys fra boligen strømme ud af disse vinduer og let belyse undersiden af det smukke, listebeklædte udhæng. 

Kig mod terrasse.jpg
helhed sort underside.jpg
Kortside ny.jpg
bad2 - Kopi.jpg
Gang.jpg
STUE m kig mod have.jpg
Stue_mod_køkken.jpg
Kig fra vej.jpg
bottom of page